Theo schrijft Vincent. Vincent wandelt met luitenant Milliet.

Vincent van Gogh