Vincent schildert de stoel van Gaugain Vincent, gevangene van zichzelf

Vincent van Gogh